Đối với những người con xa xứ trước nhưng cảnh vật nơi đất khách quê người luôn muốn tìm đến những hình ảnh của quê hương. Để góp phần mang đến cho họ hình ảnh của làng quê Việt Nam gốm Bát Tràng xuất khẩu là một trong những sản phẩm mang đến niềm tự […]

Continue Reading