Từ lâu linh hồn Việt đã được thổi vào trong từng tác phẩm gốm sứ. Góp phần mang văn hóa dân tộc đến gần du khách Đông – Tây. Với những phát triển đó, dẫn đến sự ra đời của các làng nghề truyền thống, trong đó có 3 làng nghề gốm nổi tiếng nhất Việt Nam được chúng tôi liệt kê dưới đây

Continue Reading