Đồ gốm luôn muôn hình muôn vẻ và được trang trí theo nhiều phong cách và kỹ thuật khác nhau. Nếu chỉ nhìn bằng mắt thường và không hiểu rõ về các kỹ thuật này, bạn sẽ không thể dễ dàng kể ra có bao nhiêu lớp máu đã được vẽ lên bình hoa này, [...]Continue Reading