Tráng men là một trong những bước quan trọng nhất trong công việc sản xuất đồ gồm.  Đây là một trong những công đoạn quyết định màu sắc của đồ gốm sau khi được nung, và thể hiện tay nghề của người nghệ sĩ làm gốm. Gốm Sứ Nguyễn xin giới thiệu với các bạn […]

Continue Reading