Gốm Bát Tràng là một trong những làng nghề truyền thống nổi tiếng tại Việt Nam. Hầu hết các sản phẩm gốm sứ đều được các nghệ nhân nơi đây làm thủ công với rất nhiều những đồ gốm khác nhua như bát, đĩa, ấm chén, tranh hay chén dĩa. Đặc biết những mẫu chén […]

Continue Reading